Sunday, May 24, 2015

The Churning of Ocean of Life- The Bomb Shell About My Character.స్వీయ చరిత్ర రెండో భాగం –

తీపి, చేదూ కలయిక జీవితం. తప్పు, ఒప్పూ జీవితం. మన తప్పు మనం తెలుసుకొని సరి దిద్దుకో గలిగితే అంత కంటే ముక్తి వేరే లేదు. పైకి వెళితే నా అదృష్టం, కిందకెళ్తే పూర్వ జన్మలో నా తల్లి తండ్రులు చేసిన పాపం అనుకుంటూ (నా పాపం కాదు- అది కూడా వాళ్ళదే) జీవితంప్లో తౄప్తీ ఉండదు, ఏనాటికి ఈ సుడిగుండంలో నుంచి బయట పడలేము. ఈ వేదాంతమే ఈ భాగానికి ఆయువు పట్టు. చదవండి, చదువుతూనే ఉండండి. ఇంకెన్నో, ఎన్నెన్నో పత్రలు, పాత్రధారులూ, నేనూ!
మొదటి భాగం రెండు అంకాలు  పూర్తయ్యాక రెండో భాగం మొదలు పెట్టే ముందు మొదటి భాగంలో, అంటే నా ప్రాధమికోన్నత పాఠశాల సమయంలో  జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనలను పేర్కొనక తప్పదు. చిన్నతనం అనేది ఒక "నెగటివ్" లాంటిది. ఎన్ని కాపీలు తరువాత తీసినా, మొదట పడ్డ ముద్ర ఆ నెగటివ్లో నిక్షిప్తమయ్యుంటుంది. అది జీవితమంతా గుర్తుంటుంది, భగవంతుడు ఆ నెగటివ్ చింపేసిందాకా. అదే కాదు. ఈ నెగటివ్ ప్రభావం మన స్వభావం మీద ప్రతిసారీ చూపించి ఇంకో బొమ్మను తయారు చేస్తుంది. ఆ బొమ్మ వెనుక కధ చాలా మందికి తెలియదు. ఇతరులకూ అర్ధం కాదు. అది మన గుణంగా లెక్క గట్టి పొగడ్తలూ, తెగడ్తలూ ఉంటాయి. "ఎనక జనమ బాసలు" లాగా ఈ బాసలు కూడా తెలుసుకోవలంటే ఆలోచనా శక్తి కావాలెమో.అలాంటిదే ఈ కింది చరిత్ర పుట.

నేను చాలా పొట్టిగా, చాలా, చాలా సన్నగా ఉండే వాణ్ణి. ఎంతంటే నేను 32 సంవత్సరాల వయసులో బ్యాంకు మేనేజరు పదవి చేపట్టే సరికి నా బరువు 40 కిలోలే. దీని మీద చాల హాస్య సన్ని వేశాలు జరిగాయి.

నాకు వెన్నెముకలో మెడ భాగంలో ఉన్న ఒక లోపం వల్ల (congenital defect) (ఇది నా 30 ఏళ్ళ వయసులో పరీక్ష చేయించుకుంటే తెలిసింది). నాకు  గూని లాగా ఉండేది. అందుచేత మా అన్నదమ్ములు నన్ను 90 ఏళ్ళ ముసలాడా అని పిలుచుకునే వారు ముద్దుగా. నేను చిన్నతనం నుంచి చాలా తెలివి కల వాణ్ణి, అందరికన్నా అధికుణ్ణీ అనే అబిప్రాయము వుండండం వల్ల నాకు అసూయ అనే పదానికి అప్పటికి, ఇప్పటికీ అర్ధం తెలియదు. అయితే ఇది అసూయ అని తెలుసుకోవడానికి నాకు చాలా సంవత్సరాలే పట్టింది. ఆ కధ తరువాత.

అయితే, తరువాయి జీవితంలో నేను ముఖ్యంగా గమినిచిందేమిటంటే, నాకు ఆత్మ విశ్వాసము సన్నగిల్లింది. ఎప్పుడు స్టేజి ఎక్కి మాట్లా డాలన్నా నేను పొట్టిగా, సన్నగా ఉంటాను, నాకు గూని, పుట్టుకతో ముసలి వాణ్ణి అనే అభి ప్రాయం మాత్రం పోగొట్టుకోలేక పొయ్యాను. విడిగా ఒక పదిమందితో మాట్లాడమంటే మళ్ళీ వాళ్ళు నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చేలా చేసేవాణ్ణి. అందుకే అంద విహీనుణ్ణైన నన్ను ప్రేమించి ఒక అమ్మాయి వెంటబడి పెళ్ళీ చేసుకుంది, అంటే ఆశ్చర్య పడకండి.

అందుకే చిన్నతనాన పిల్లల్ని అతిగా పొగడటం, వారిపై  అసూయ పడటం, కోప్పడటం తగ్గించాలి. అన్నీ ప్రమాదమే కదా!

ఇక రెండో సంఘటన. ఇక్కడ ఇంకో పాత్రధారి ప్రవేశం ఉంటుంది. ఇంకొక వ్యక్తిని మనం విమర్శ చెసే ముందు స్వవిమర్శ చేసుకొవడం మంచిది. ఏ వ్యక్తీ పరిపూర్ణుడు  కాలేడు.

అయితే నా ఉన్నత పాఠశాల జీవితంలో కానీ, కళశాల జీవితం చివర వరకూ గానీ అలాంటి స్వవిమర్శకు ఏ తావు లేదు కాబట్టీ ప్రస్తుతానికి నా కళాశాల జీవితం చివరి దశకు వెళ్దాం. ఇక్కడే నేను చేయరాని తప్పు చేశాను. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. మా అమ్మకి, నాన్నకి, మరి కొంత మందికి తెలుసు. దీని మీదే నా వ్యక్తిత్వాన్ని ఒక దుర్మార్గుడు లాగా చిత్రించి నన్ను వెలి వేసే ప్రయత్నాలు చాలా జరిగినాయి. అయితే నన్ను ప్రేమించిన నా భార్యకు నా మొదటి తప్పుగా చెప్పింది ఇదే కాబట్టీ, నా నిజాయితీని ఆమె నమ్మింది, ఇప్పటికీ నేను ఆమెకు అబద్ధం చెప్పనని నమ్మకం ఉంచుకో బట్టి మా ఇద్దరి మధ్య పొరపొచ్చాలు రాలేదు. ఎవరికీ మా మధ్య బెధాలు తేవడం కుదరలేదు. ఆమె గురించి తరువాత.
అరి షడ్వర్గాలు కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాదులు. చివరి నాలుగు నా దరి చేర లేదు. ఆ విషయంలో నాకు పరిపూర్ణ  విశ్వాసముంది. అయితే క్రోధము అనేది దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు నుంచి యాబది ఏళ్ళ  వయసు వరకు  నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది. ఇందులో నా తప్పు ఉండవచ్చు. లేదా పరిస్థితుల ప్రభావము, నిచ్చెనలూ, పాములూ కూడా కారణం కావచ్చు.

అయితే అత్యంత ప్రమాదకారి యయిన ఆ మొదటి సర్పం నన్ను 19 ఏళ్ళ  వయసులోనే కాటేసింది. ఒక వివాహిత నా అంత తెలివి గల పిల్లవాడూ, బిడ్డా కావాలని నన్ను మోహంలో పడవేసింది. ఆమె తప్పు కించిత్తు మాత్రం లేదు. స్త్రీని దూషించే స్థితికి దిగజారలేను. నా మాటల్లో ఒక మత్తు ఉంటుంది. ఇప్పటికీ. మగ, ఆడ తేడా లేకుండా ఆ మత్తు సేవిస్తారు. అది మాత్రమే ఆమె తప్పు. మిగతాదంతా నాదే.  అదృష్ట్ట వశాత్తూ అది మాటలలోనే ముగిసింది.

ఈ విషయం మా పెద్ద వదిన కనిపెట్టింది. ఆమె మా అమ్మకు చెప్పింది. ఆమె మా నాన్నకు చెప్పింది. ఇద్దరూ నన్ను ఏమీ అనలేదు. తప్పు అని మందలించారు అంతే. అంతటితో  అది ముగిసింది. తరువాత నాకు ఉద్యోగం రావడం హైదరా బాదు వెళ్ళటం చాలా త్వర, త్వరగా ముగిశాయి. ఆమెను మాత్రం ఏనాడూ మరువ లేదు. తరువాత కలవలేదు.

నా భార్య చాలా, చాలా తెలివి కలది. ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది. మేమిద్దరమూ పెద్ద వాళ్ళను ఎదిరించి పెళ్ళీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆమె వేసిన మొదటి ప్రశ్న ఇదే. " మీకు ఇంతకు ముందు ఆడ వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయా?" అని. తటపటాయించుకోకుండా నిజం చెప్పాను. ఆమెకు 22. " నిజం చెప్పారు కాబట్టి మీరింకా నచ్చారు" అంది. అది వేరే కధ. తరువాత.

ఇంతకీ ఇంత ఉపోద్ఘాతం ఎందుకు చెప్పానంటే ఇంకొకళ్ళ బలహీనతలను చెప్పే ముందు మన బలహీనతలు చెప్పుకుంటే, అనవసరపు నిందలేస్తు న్నామనె నేరం చేస్తున్న ఆలోచన కొంత ఉపశమిస్తుంది.

                                     *******************************************************

సరే మళ్ళీ కధ వెనక్కి మళ్ళిద్దాం. ప్రాధమికోన్నత పాఠశాలలో ఇంకో సంఘటన. మేము పంచ పాండవుల లాగ ఐదుగురం. మధ్యస్తుడికి (నిజానికి పార్ధ్ఢుడు మధ్య వాడు. కానీ కలియుగ కధకు సరిపడా సర్దుకోక తప్పలేదు. అందరిలోకీ అతి కోపిష్టి భీమసెనుడు కాబట్టి ఆ పేరు మా మధ్యముడికి ఇవ్వ వలసి వచ్చింది. గమనించ గలరు.) భీమసేనుడంతటి బలం లేక  పోయినా కోపం మాత్రం అంతే ఉండేది. ఏ చిన్న విషయానికైనా ఇంతెత్తున లేచి, " ధారుణి రాజ్య సంపద మదంబున" అని లేచే తత్వం. ధైర్యం లేదు. కోపమే.  (మహా పిరికివాడని పేరు. పిరికి వాని కోపం కూడా పెదవికి చేటు కాకపోయినా కనీసం కాళ్ళు చేతులకి చేటు అని నిరూపించాడీయన. అయితే అతి ధైర్యవంతుడి కోపం పదవికి చేటు అని నేనూ నిరూపించాననుకోండి)  ఏ మాట కా  మాటే. మా ఐదుగుర్లోకీ అమాయకుడు. ఎవరికీ హాని తలపెట్టే వాడు కాదు. ఇప్పటికీ అంతే. తనేమిటో, తన సంసారమేమిటో. మరి ఈ అరి షడ్వర్గాలలో రెండో లక్షణం  లేక పోతే ఏలా ఉండేదో. అసూయ మెండే. కానీ హాని కలిగించేటంత కాదు. అరవడం వరకే పరిమితం. మా అమ్మ కూడా " దూర్వాసుడు" అని ముద్దు పేరు పెట్టుకుంది.  ఒక అత్యంత మంచి వ్యక్తిగా ఇప్పటికీ మా అన్నదమ్ముల్ల్లో  ఆయన్నే మా పిల్లలకి ఆదర్శ  పురుషుడుగా చెప్తూ ఉంటాను. ఆయన లాగా ఉంటే జీవితంలో సమస్యలు తక్కువ ఉంటాయి అని ఉదహరిస్తుంటాను, కోపం తప్పితే.

ఇలాంటి బాలుడికీ, ఆ ఊళ్ళో రాజకీయ దురంధరుడయిన  ఒక గౌరవనీయమైన పెద్దమనిషి మనవడికి ఎందుకో చిన్న తగాదా వచ్చింది. " నీ రొమ్ము రుధిరమ్ము" అని మా భీముడు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి, భోజన విరామ సమయంలో ఆట స్థలంలో తేల్చుకుందామనే దాకా వచ్చింది.అలాగే ముష్టి యుద్ధం ప్రారంభమయ్యింది. బలవంతుడైన ఆ రాజకీయ  మనవడు మా భీమసేనుని చెయ్యి విరగ్గొట్టాడు.  అప్పటి దాకా చప్పట్లు కొట్టే న మాకు నిజం తెలిసే సరికి ఎవరి క్లాసులకి వాళ్ళు వెళ్ళీ పోయాం. ఎలా తెలిసిందో వార్త మా నాన్నగారి  దగ్గిరకెళ్ళింది. డాక్టరు గారు! ఊరంతా ఎంతో గౌరవంగా చూసే వ్యక్తి. ప్రధానోపాధ్యాయులు, వారి పరి  జనమంతా చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డారు. (ఈ సన్నివేశం నా కళ్ళ ముందు మెదులుతూ ఉంటుంది. పేరుకి రైటిస్టు నైనా నాలో లెఫ్టిస్టు ఆలోచనలు ఎక్కువ. అన్యాయాన్ని  సహించ లేను.) మా నాన్నగారు కోపంలో ప్రధానోపాధ్యాయులనీ , వారి పరి జనాన్నీ చెడా, మడా వాయించారు. పిల్లలు కొట్టుకుంటుంటే చూడడం చేతకాని దద్దమ్మలు వగైరా తిట్లతో. పాపం. బతకలేక బడి పంతులు. ఆయన ఏం చెప్పినా మా నాన్న గారు ఒప్పుకోలేదు. పైకి రాస్తాను అని బెదిరించారు. రాయలేదనుకోండి. మా అమ్మ చెప్పింది. వీళ్ళు కొట్టుకుంటే వాళ్ళేం చేస్తారు? వాళ్ళేం  తిండి తినక్కర లేదా అవటా అని. మా అమ్మ మాటంటే  మా నాన్న గారికి వేదం. మా భీమసేనుణ్ణి  నాలుగు తిట్టి వెళ్ళి ప్రధానోపాధ్యాయులకి   క్షమాపణ  చెప్పారు.  దీనినే  ప్రధమ కోపం అంటారు. మా అమ్మ చెప్పింది.

రెండు మూడు రోజులు సదరు కుస్తీ యోధుడి తమ్ములు మమ్మల్ని ఆ రోడ్డు మీద నడవకుండా చాకు పీసుతో గీతలు గీసి, గీత దాటితే వాతలు తప్పవు అని నిలబడ్డారు. మా అమ్మ దగ్గర మేమేడిస్తే, ఆమె మా నాన్న గారి దగ్గర ఏడిస్తే, మా నాన్నగారు సదరు రాజకీయ దురంధరుల దగ్గర అంత పనీ చేశారు. ఆయన వాళ్ళ  మనవణ్ణీ, మా భీముణ్ణీ పిలిచి వాళ్ళ మనవడికి మా కుటుంబం గురించి విశదీకరించి  ఆ అబ్బాయి  దగ్గర ఒక ప్రమాణం  తీసుకున్నారట. " నేను నా జీవిత పర్యంతం భీమసేనుడితో స్నేహంగా ఉంటాను. అతని ఒంటి మీద ఈగ వాలనివ్వనని " వారి తాతగారి మీద గౌరవమో, సమయం కలిసి రావడమో తెలియదు కానీ ఇప్పటికీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. ఇదీ  కధ.

ఈ సంఘర్షణల ప్రభావం, బలహీనుడికి, శక్తి లేని వాడికి అనవసర కోపం వచ్చి అఘాయిత్యాలు చేస్తే వేరే వారి మీద ఎలాటి ప్రభావముంటుంది, దాని  మూలకంగా ఇంకొకరి జీవితం (నా) ఎలా నాశనమయ్యింది తరువాతి భాగాలలో తెలుసుకుందాం.  
                                          *****************************************

ఇక్కడ ఒక సమస్య వస్తుంది. కధ కొన సాగిస్తే అన్నీ నిచ్చెనలే. చిన్న పాము కూడా అడ్డు రాదు. కొంచెం  ముందుకెళ్ళి ఉన్నత పాఠశాల దాటి కళాశాలలో ప్రవేశిస్తే  పాములమీద పాములు. ఇవి  యాభయ్యవ పడిలో వరకు కాటేస్తూనే ఉన్నాయి. అయినా వాటిని తట్టుకుని మెట్లు ఎక్కుతూనే ఉన్నాను.

ఈ సంధి సమయంలో కొన సాగిస్తే "స్వోత్కర్ష అని భావనలో విమర్శలు" ఒక్కసారి ముందుకు దూకితే " పాముల గోల భరించగలరా" అని ఒక సమస్య  కలిగిందొక చిరు రచయితకి.  శ్రీ శ్రీ గేయంలో."ఉడుపీలో సేమ్యా ఇడ్లీ" లాగా. అయితే స్వోత్కర్ష  అనిపించినా, నా గొప్పతనం ఎక్కువ చెప్పకుండా   నా మనసు మీద ముద్ర వేసి నా భావి అలోచలనలకు  నాంది వేసిన సంఘటనలను కొన్ని వివరిస్తాను. "ఊడుపీలో  సేమ్యా ఇడ్లీ రుచి" చూపించడానికే  యత్నిస్తాను.

ఉన్నత పాఠశాలలోకి ప్ర వేశానికి ఒక చిన్న సమస్య వచ్చింది. నాకు ఒక  సంవత్సరం  నాలుగు నెలలు వయసు తక్కువ పడింది. పరవాలేదు పెంచి చేరుద్దాం  అన్నారు  స్కూలు వాళ్ళు. మా నా
న్నగారు ఒప్పుకోలేదు. రెటైరుమెంటు తొందరగా అవ్వాల్సొస్తుంది  అని ఆడ్డు చెప్పారు. ( వింత ఏమిటంతే నేను రెటైరే అవ్వలేదు. ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాను, 40 ఏళ్ళ వయస్సులోనే.) ఈ కధ తరువాత. సరే అదే పాత పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదివే ఏర్పాటు  చేసి తరువాత, నాలుగు నెలలు వయసు పెంచి ఉన్నత పాఠశాలలో చేర్చారు.

నా ఉన్నత పాఠశాల  మొదటి అనుభవం మా క్లాసు మాస్టారు మొదటి నెల పరీక్షలో  ( ఆయన ఆంగ్లం బొధించేవారు) నాకు ఆంగ్లంలో 100 కి 100 మార్కులు వేయడం, దానికి మా ప్రధానోపాధ్యాయుల వారు అభ్యంతరం చెప్పడం (అప్పట్లో లెక్కల్లో తప్పితే మరి ఏ ఇతర పాఠ్యాశం లోనూ 100 మార్కులకి 100 మార్కులు ఇవ్వకూడదని నియమం ఉండేది).  సహజ కోపిష్టి అయిన మా ఆంగ్లం మాస్టారు  ఆయనతో వాదులాడటం,  మిగిలిన ఉపాధ్యాయులు ఆయనకి సరిచెప్పి పంపడం జరిగిందిట. ఆయనే చెప్పారు. ప్రత్యేకంగా 100/100 అలానే ఉంచి " ప్రధానోపాధ్యాయుల ఆదేశం మేరకు అని పక్కన 99/100 వేసి ఆయన తన పంతం నెగ్గించుకున్నారట.ఆ రోజు నుంచి చాలా మంది ఉపాద్యాయులు " అడుగో ఆ బుడతడే చంద్రుడు" అని చెప్పుకోవడం నాకు బాగా గుర్తు" కొంతమంది క్లాసు కొచ్చి చూసి మరీ వెళ్ళే వాళ్ళు, పొట్టి వాడు చాలా గట్టి వాడు అన్ని పాఠ్యాంశాలలోనూ మొదటి మార్కు వీడిదే. వీడి దస్తూరి ఎంత బాగుంది అని మెచ్చుకునే వాళ్ళు. (తల రాత బాగు లేదని తరువాత తెలిసింది నాకు)    

ఈ ప్రభావం నేను ఏడవ తరగతికి వెళ్ళినప్పుడు పడింది. ఏడో తరగతిలో రెండు సెక్షన్లు (దీనికి తెలుగు పదం తెలియదు) ఉండేవి. ఒక దానికి సుబ్బారావు గారు, రెండో దానికి నరసిమ్హారావు గారు తరగతి ఉపాధ్యాయులు. వీరిరువురూ  ఆరో తరగతి గట్టెక్కి ఏడో తరగతికి వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరెవరిని ఎవరు తీసుకోవాలి అనే విషయంలో సమావేశం పెట్టి, పిల్లలందర్నీ వరుసలో నిలబెట్టారు. నన్ను ఒక పక్కగా నిలబెట్టారు, చివరి నిర్ణయంగా. సుబ్బారావు  గారికి అదే తరగతిలో అప్పుడే చేరిన కుమార్తె వుండేది. చంద్ర  నాకే కావాలి, ఎందుకంటే మా అమ్మాయి సరిగా చదవదు, వీళ్ళిద్దరికీ పాఠశాల అయ్యాక మా ఇంటికి  తీసుకు వెళ్ళి శిక్షణనిస్తాను  అని తన ఆశ వెలిబుచ్చారు. కుదరదు  కాక కుదరదు, వాడు నాకే కావాలి మీరు కావాలంటే వాడిని మీ ఇంటికి తరగతులైపోయాక  తీసుకు వెళ్ళొచ్చు కదా అని మడత పేచీ పెట్టారు. ఇది ప్రధానోపాధ్యాయుల గారి  దగ్గరకు  వెళ్ళింది. అక్కడే ఉన్న భవిష్యత్ ప్రధానోపాధ్యాయులు  ఒక సలహా చెప్పారు. చీట్ల మీద పేర్లు రాయండి. వాణ్ణే తియ్యమనండి. ఎవరి పేరు వస్తే వాళ్ళ తరగతిలో తీసుకోండి అని. నేను నరసిమ్హా రావు  గారి చీటీ తీశాను.  సుబ్బారావు   గారింట్లో వారి అమ్మాయితో కలిసి చదువుకున్నాను. వారి ఇల్లాలు కూడా ప్రాధమికోన్నత పాఠశాలలో  నాకు చదువు చెప్పారు. జంతికలు వగైరా పెట్టి చదివించే వారు. వారి అమ్మాయికి  నేను ఉపాధ్యాయుడిని. (చూశారా ఆ రోజుల్లో ఉపాధ్యాయులెలా ఉండేవారో. ఇప్పటికీ ఉపాధ్యాయులు అలానే  ఉంటారు. తల్లి దండ్రుల  దృక్పధంలోనే మార్పు వచ్చింది. నా పిల్లలకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులు కూడా సరిగా ఇలానే ఉండే వారు)

ఇదిలా ఉండగా ఇదే తరగతిలో నేను జీవితంలో మరిచి పోలేనిదీ ఇప్పటికీ తలుచుకుంటే కళ్ళ నీళ్ళు తెప్పించే సంఘటన జరిగింది.

ప్రతి వారమూ మా నరసిమ్హా రావు మాస్టారు ఆంగ్ల పదాలు ఇరవై డిక్టేషను పరీక్ష పెట్టే వారు. ఒక వారం (మొదటి సారి) రెండు తప్పులు రాశాను. ఆ రోజుల్లో శిక్షణ  ఎంత బాగుండేదో శిక్షలు అంతే బాగుండేవి. తప్పుకి ఒక  కర్ర దెబ్బ. మా మాస్టారుకి నన్ను కొట్టడం ససేమిరా ఇష్టం ఉండక పోయి ఉండవచ్చు. లేదా నా మూలకంగా మిగతా వారిని శిక్ష నుండి తప్పించడం ఇష్టముండి ఉండక పోవచ్చు. కాబట్టి ఆయన మధ్యే మార్గంగా ఒక సూచన చేశారు. అదేమిటంటే " చంద్ర ఎప్పుడూ తప్పు చెయ్యడు. వాడికి దెబ్బలు తగలాల్సిందే. కాని వాణ్ణి కొట్టాలంటే మనసు రావడం లేదు. ఎందుకంటే వాడు సహజంగా చాలా బలహీనుడు, ఎప్పుడూ తప్పు రాయడు. అందుచేత మీలో ఎవరన్నా వాడి తరపున దెబ్బలు తింటే వాడిని వదిలేస్తాను. లేదా వాణ్ణే కొడతాను"   అని. ఒక పది మంది దాకా  లేచి నిలబడ్డారు. అందులో మూడేళ్ళ సాంబయ్య అనేవాడు ఒక సూచన చేశాడు. (వాడికి కాలుకి మూడు చొప్పునే వేళ్ళుండేవి) " మాస్టారూ! నేను ఇరవై తప్పులు రా శాను. అంటే ఇరవై దెబ్బలు. ఇంకో రెండు ఎక్కువ కాదు కదా. ఇంకెవరైనా ఇరవై తప్పులు రాస్తే మేమిద్దరం పంచుకుంటాము" అని. ఇంకెవరూ లేరు. ఆ రెండు దెబ్బలూ వాడే తిన్నాడు. (తరువాతి జీవితంలో వెరే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మన మీద వేసుకుని దెబ్బ oతినటమేమిటో నాకు అనుభవ పూర్వకంగా తెలిసింది. ఇది నమ్మ శక్యంగా ఉండక పోవచ్చు. కానీ నిజం. పది మంది కుటుంబాలని వీధిన పడెయ్యలేక నా తప్పుని కప్పి పుచ్చుకోలేక అందరి తప్పులూ నావే అని వొప్పుకుని,  నన్ను ఎంత తొందరగా ఉంద్యోగంలోనుంచి తీసి వేస్తే వేరే ఆధారం వెతుక్కుంటాను. మధ్యలో ఈ సస్పెన్షన్ నుంచి నన్ను విముక్తుణ్ణి చేయండి అని ధైర్యంగా రాసిచ్చాను.  అందుకే 10 సంవత్సరాలు సాగే క్రమశిక్షణ  కేసు నా విషయంలో మూడేళ్ళకే ముగిసి, నా కోరిక ప్రకారం నలభై ఏళ్ళ  వయసులో ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగించారు. అప్పుడెందుకో సాంబయ్య గుర్తు కొచ్చాడు. ఇన్ని దెబ్బలు తిని బట్ట కట్టిన వాణ్ణి ఇంకో దెబ్బ  లెక్కా అనే మొండి ధైర్యం. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకుండా బయటికి వచ్చాను. ఈ కధ తరువాత)

నాకు ఉద్యోగం వచ్చాక వాడిని కలిశాను. కూలీ పని నుంచి మోతుబరి రైతు అయ్యాడు. " మాకు, సదువు లెందుకు చంద్రా. మా నాన్న మిల్లులో బత్తాలు మోత్తా  కట్ట పడుతుంటే నేను సదువు మానేసి మిల్లులో సేరా . నా పనితనం సూసి మిల్లోళ్ళే కౌలుకి పొలం ఇచ్చి పెట్టుబడి పెట్టారు. అట్టా, అట్టా ఎదిగి పోయాను. ఇప్పుడు మిల్లులో కూడా నాకు భాగమిచ్చారు." అని చెప్పి మిల్లుకి తీసుకెళ్ళి చూపించాడు. పడ్డ వాడెప్పుడూ చెడ్డ వాడు కాడు. పదో వంతు తప్పు చెయ్యని నేను తప్పు ఒప్పుకుని నిలబడడానికి  కారణం వాడి జీవన వేదాంతం కుడా కొంత కారణమేమో అనిపిస్తుంది.ఏమైనా ఈ రోజు నేను వెనక్కి చూసుకునే పని లేదు. ఏమీ లేకపోయినా కొండంత ఆత్మ విశ్వాసమూ, హిమాలయాలంతటి ధైర్యమూ, పక్క వాడికి పెట్టకుండా  తినలేని నాజూకు మనస్తత్వమూ కారణమయ్యుండవచ్చు. అందుకే నా పిల్లలు డబ్బులిచ్చేటప్పుడు కొంత దానాలకే అని తెలిసే ఇస్తారు, బయటికి కొచెం తగ్గించుకంటే మంచిది అని చెప్తూనే. సాంబయ్య ప్రేమ ఇప్పటికీ నన్ను కాపాడుతూనే ఉందేమో.  


సుఖీభవ మిత్రమా! కలకాలం నువ్వు నా హృదయంలో ఉంటావు.


This is how our Bheemasena reacted on Face Book after reading this part of the story that he suffers from two malaise anger and jealousy. So, whatever is written is proved beyond any doubt by him.  I did not react.Unlike · Comment · 

 • You and Sudhakara Rao Neelamraju like this.

 • Neelamraju Chandramohanaraoఉద్యోగం పొగొట్టుకొని ప్రభుత్వం నుంచి ఏలంటి రూపంలో ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతకటం మేలంటావా లేదంటే ఉద్యోగం చెయ్యలేము బాబోయ్ అంటూ పారిపోయి
  ప్రభుత్వ సొమ్ము పై ఆధార పడి భార్య సేవ చేస్తే బెటరంటావా పెద్ద బ్రదరూ? అలోచించు, అవేశ పడకు. 


  ముందు, ముందు ఇలాంటి సటైరులు నీకూ, ఘోరమైన నిజాలు నాకూ చెప్పక తప్పదు. మీ లాగా, నాకు నా గురించి చెప్పుకోడానికి ఏ అభ్యంతరమూ లేదు. 

  మీకు ధైర్యముంటే ఎదుర్కోండి. పాపం, బాపూ ఏం పాపం ఏం చేశాడు? ఆయన కార్టూన్లపై కాపీ రైటు ఉందేమో. చూసి చెడగొట్టు.
Thisite was a satire on my loss of job and that I am doing pool a of my wife. He superimposed his comments on the cartoon. 

There was an attempted muurder on mother, when she was pushed against the wall and got injury and the same was repeated,, and got injury at the same place hence she died.
Like · Comment · 

It is true that I did not come to Hyderabad asI was in Shaghai.Atleast whether you waited till your elders to come.Do you remember that the utterences you made in front of the public and Purohit. You already killed when she was alive..What makes you to burn the pyre when the younger bother was there. Are you proud of the actions. You don't havr thr patience to wait till the elder sister of your wife to get marry.You ruinrd her life also..For all five brothers and sisters there is only one mother. We can can not cut in to her pieces. It it is her wish to stay back with you for reasons well knowno you.


Unlike · Comment · 

 • Yagna Narayana Kummamuru కీ.శే నీలంరాజు సుబ్బరామయ్య గారి పరువు. వారి వారసుల పరువు బజారు కీడ్చెందుకు ఒక వారసుడు కంకణం కట్టు కొన్నట్టుగా కనపడుతుంది.. నేను గొప్ప అని చెప్పటానికి చాల సులువైన మార్గం మిగిలిన వారు వెధవలు అని చెప్పడం..ఆ రకం తెలివి తేటలు తెలివి తక్కువ తనం.తోటి సహోదరుల ను దూషించే వాడు అహంకారి,పర భాగ్యోపజీవి..తెలివి తేటలుండంగానే సరికాదు వక్రమార్గంలో పోకుండా చూశు కోవాలి.. కవితాలోచనలు ఆకాశం కి లాగితే బుద్ధి బురదలోకి లాగిందట..


 • Neelamraju Chandramohanarao Continue reading. Good Luck to both of you.


 • Neelamraju Chandramohanarao Future parts of my story will probe who dragged what into the mud. Keep reading. I will send you both the printed book free. Enjoy.
  Like · Reply · 1 · May 15 at 4:59pm


 • Yagna Narayana Kummamuru Your book deserves to be burnt without a look at it
  Unlike · Reply · 1 · May 15 at 5:03pm
Like · Comment · 

I will, write about this in future parts. Truth is always sour. People do not want to accept hard truths. They are driven by their basic traits. In fact, I did not criticise him nor do I want to do so in future. My only intention was to show to the world that we are part of a society driven by the six enemies. And unless we are circumspect, we suffer due to idiosyncrasies of others, It is a lesson I never learned, even now, and I want posterity to learn. Be on guard. 

The second guy is my brother-in-law, who wanted to burn my book. 
His role is limited in my life. Hence, his mention will be less. 
My Sordid story Second part - An explosive truth about my character then.

Life is a mix of the sweet and the sour. It is a combination of the good and the bad in us. If we realise our mistakes at an early period of life and rectify, there is no other emancipation from the life's bonds. Instead if we harp upon the stupid theory that if we succeed in life, it is our greatness and if we fall from grace it is the Karma or result of the sins committed by our parents (not ours, there too), then we never get salvation. We can never come out of the "life cycle" . This philosophy forms the basis of this part. Please read, keep reading. Many are the actors on stage, behind stage, many are the parts they played in my life And me in the central part. These two happened in the same period and this part can be construed as the continuation of the earlier.

Life is like a photo negative. How so many copies we take out of the negative and refurbish or photo shop them in future parts of life, the original image will remain intact in the negative. That will remain in memory, till the God's decide to tear it apart and burn the body of it. But the soul remains.

Not only that, the effect of this negative will impact our character at every stage of life and show a different kind of image, depending upon how we spruce it up. The story behind this spruced up image is not known to many. Many can't understand too. But our good and bad, our character etc., are assessed from the images they see today and they never go back to the negative, that is the heart of it. "The stories of an earlier birth" said a poet. These past life images are never taken into account when they assess us. This part of history is akin to this.

As a child, adult and youth I used to be very short, very lean with an awkward hunchback. You can just imagine how I used to look like when I tell you that I was weighing only 40 Kg.when I became Branch Manager of a bank at age 32, commanding over four officers and total 20 staff members. There were many comic and amusing incidents during that period on my personality and my position, that I used to tell them as stories to my wife and children and laugh out. I will come to them later.

This hunchback was a result of a congenital defect in the spinal cord in that part of neck, where two spinal bones fused into one and length of neck was shortened. I came to know of this fact at age 30, as I was getting head ache whenever I worked for more than 12-15 hours or read continuously.

So, my loving brothers used to lovingly mock me with the nick name "90 year old man".  This spread in the school too. But few used to mock me as teachers showered so much of love on me and they were afraid, but not brothers. As I was under the right or wrong impression that I was one of the most intelligent guys around me the word "jealousy" never entered my life, till date. That people feel jealous of each other, was known to me after I grew up enough to know the ways of the world but I never was willing to accept the fact people and that my own brothers were feeling jealous of me. I always felt like one most beautiful rose in a rose garden where all other flowers were beautiful. That was the first flaw in my life, which by the time I realised it, I was totally ruined.

Ineed in  the later part of life, I realised that this incident dented my self confidence. Whenever, I was on stage to speak the mocking by my brothers that I was lean, short, with an awkward hunchback, making me look like an old man of 90 years age, haunted me and I miserably failed as a public speaker. But individually or in a group of people I used to talk so sweetly that they used to wait for the next opportunity to talk to this funny looking guy who can entertain his audience spell bound. The fact that one of the most beautiful girls, I ever knew, married me defying elders is proof of my attractive talking power and the storehouse of knowledge called my brain.

That is why we should avoid to praise, mock or deride children at a tender ages. Images remain intact, though we can not observe.

There was one more incident at this stage of life which effected my morale throughout and is effecting me even today. (I will include those parts that happened after I published this part on FB in Telugu.)

But before we find flaws in others, it is our duty to accept our own. This will at least give us a psychological satisfaction that we are not pointing fingers, hiding our own blunders in life. ( I am not going into the personal lives of anyone, but am confining myself to those incidents in which involvement of others is there, to the extent it affected my life and growth).


THE EXPLOSIVE TRUTH AT AGE 19.

-----------------------------------------------------

So saying, I should mention here that till the fag end of graduation such incidents never occurred where I can point out flaws in myself as my character was like a polished gem, that everyone wanted to own. Friendship with me was an added asset to my co students. If I go to their homes, their elders used to treat their children with more love, "Oh! This babu is your friend!" and neighbours used to peep into their houses to see how I look, pat me, kiss me and give me something to eat. These are nostalgic moments, I will narrate one or two later.

For the present, let us confine to the end part of my college career. Here I committed a sacrilege no intelligent guy in this part of the world would dare to and would commit. Only few people knew this. My father, mother, and few others knew.

But my kith and kin wanted to paint me as one of the worst kind in the family and banish me. But  to the girl I loved and married later I revealed the hard truth first. She believed me. Even now, I never tell a lie to her whether good or bad. She knows that. That is why she lived with me so many years without any differences in opinions, in spite of efforts by our family members to divide us at various points of time. Her story later.

There are six enemies in the way of development of our character. They are desire (to flirt), anger, miserlyness,ownership (this belongs to me, excessive attachment), arrogance in words and deeds and  jealousy. I can confidently say that the last four are afraid to come near me even now. But, I developed unmitigated anger at age 20 and it haunted till 50 years. I may be the primary reason, but my circumstances, the players on and behind the stage that played a sinister part or the ladders and snakes might have played their role meticulously.

At age 19, the most dangerous snake, desire to flirt bit me, A married lady, elder in age by 7 years, started pestering me to give her a child so intelligent and bright as me and no more and I lost my senses. It is not her fault. I think is the fault of the intoxicating power of my talk.  This power is still intact in me, but I am using it for better purposes. I flirted, but did not touch her as I was too afraid because of my brought up. Luckily it ended in the intoxicating talk from both sides. No damage was done.

My sister in law scented this, she told my mother who told my father who both advised me that these snakes are more dangerous than a poisoned sword. (snakes here means the six enemies). Matter ended there. I got a job in Hyderabad soon and left for good and changes in our family due to the father's death in a month changed the whole life. I never met her, nor I ever forgot her.

My wife too is very clever. She talks without mincing words. So, a few days after we decided to marry, she asked me when we were sitting on a bench on Tank Bund, " Did you have relations with any other girl before you met me?" . Without hesitation, I told her this episode and about more girls who wanted to marry me with no result. She said, " You were truthful, you are intelligent and you have beautiful heart. My desire too is to have children as beautiful as me and as intelligent as you. Her words came true. The three children are replicas of mother and each having three times better brain than me. We propose, God disposes though we do something in the middle.

I had to embark on such lengthy narrative as I thought it fit to assess my faults first, before I find them in others.

                               ###########################

So, let us go back to the life in the Upper Primary School days. We are five brothers like Pancha Pandavas. (Later there were two sisters).  The middle one (actually Arjuna was the middle one but to suit to the story of Kali Yug, we consider the middle one as Bheema, because though he is not strong but is very timid, in anger he matches Bheema). Every other day, with every other boy he used to pick up quarrels making impossible vows and getting injured much to the discomfiture of my parents. He was thinking he was only right. Even now, he still has that feeling as some recent face book postings show, which I am including in this chapter.

He was anger personified, at the same time timidity was his weakness. Physical weakness is another weakness. He proved that timidity and anger are dangerous at least to hands and legs. I proved that excessive courage is dangerous to my position and prestige. That is the basic difference.

But we should accept a fact. He is the most innocent boy of us all. He led his life neatly and settled with perfection. But the timidity and anger are still biting him, as per his latest FB postings. Jealousy is abundant. It might not have harmed anyone but it harmed me immensely in future life.  My mother lovingly used to call him "Duurvaasa"because of his anger. But I always tell my children he is a role model of perfect life and there will be less troubles in life if one lives like him, a water drop on a lotus leaf, neither help anyone nor seek help from others.

There was a war of words between our Bheemasena and the grandson of a very respected political leader in the village. It went up to one vowing to break the other into pieces and it was decided to hold the duel in the playground during lunch time. So, the boxing bout started and the well built grandson of the political leader broke the hand of Bheemasena. Those of us, who were clapping till then, silently slipped into the classrooms as the truth dawned on us. Matter reached my father through sources. He came rushing to the school. The Head Master and other teachers stood with folded hands in front of him. He was the most respected gentleman in the village and moreover the village doctor.  ( I have equal leftist ideas as I have the rightist. Even now, whenever I remember this scene I feel bad for the teachers, though at that time I might have felt proud of my father's stature). My father, in a burst of anger, chided the Head Master and other teachers in the most derisive invectives and asked them what they were doing when two children were involved in a boxing bout.Teachers meekly said, they were having lunch.


In his anger, my father did not hear their pleadings. Instead he threatened to write to higher authorities and left. He did not, as my mother told him not to. She told him, after all, the teachers too should eat and when our son is at fault why should the teachers be blamed. My father used to respect her word like a sermon. He went back to school, apologised to the teachers and gave a brushing to our Bheemasena. My mother was referring this as "primary anger" in later days. It evaporates as fast as it bursts. Most in our family suffer from this ailment.

For two to three days the younger grandsons of the respected political leader drew lines on the road we go to school and stood on the line threatening with breaking our legs if we crossed the line. We went by by lanes and wept in front of our mother, who wept in front of my father, who did almost the same in front of the respected political leader. He called his grandson, our Bheemsena, explained what we stand for in the village and took an oath from his grandson that he would never leave the hand of Bheemasena, come what may. Call it quirk of fate or his respect to his grandfather he stood by his word and till date he is the best ever friend or the only friend he had. He owes his position to him as that boy helped him get a job in Syndicate Bank, as our Bheemasena was incapable of getting one on his own. More on this in later chapters.

This incident and such other incidents involving Bheemasena had a direct or indirect effect on many lives (mainly mine) in future. Hence, I had to mention this. He reacted to this wildly when I published this in Telugu on FB and accused someone (mostly me, of breaking the head of my mother and killing her) .I will reproduce that in this chapter.


                       ###########################

A dilemma arises here. If I continue the story with my High School studies it is all ladders, no snakes. If I go further it is all snakes that threw me down but I again climbed many a time. If I continue with the former, it would be self praise. If I skip and continue, I will be doing injustice to myself. Hence, I will briefly discuss my high school life.

For entering high school I faced problem of under age. I was one yr four months younger than the prescribed age.  High School authorities advised showing my age more than my regular age but my father objected as that will entail in my retiring earlier. ( The irony is I never retired in life.I lost my job at age 40). This sad affair will come later.

So, I was asked to continue in sixth class in old school and one year later, I was admitted to high school by showing my age more by four months.

My first experience in high school was my class teacher (teaching English) , giving me 100/100 in English for which the Head Master took objections, as in only mathematics 100 marks were given those days. My class teacher told the class that he fought with the HM but other teachers too supported the HM. He is, by nature, a very angry young bachelor. So, he gave 100/100, struck it out with the remark, "Reduced to 99/100" on the instructions of HM and half won the battle. From that day on many teachers used to talk among themselves "See! that tiny boy is Chandra". Some teachers used to visit my class to see my books. "Your hand writing is very good " they used to pat. (Only later I knew that that the writing of the Creator on my forehead was very bad).

Influence of this instant fame was felt when I entered seventh class. There were two sections in this class. The class teachers of these two sections Sri Subbarao and Sri Narasimha Rao were distributing the students passing out of sixth class each according to preference. (Seventh Class was the first milestone in school career).  I was made to stand aside as final choice.Sri Subbarao had a daughter who joined the school that year only and who, considered was not bright in studies. His bargain was if I were in his section he could take us both to his house after  school and train both further so that his daughter too could benefit. The other teacher said he could do that even if I were in his section.This unresolved issue went to HM. The future HM, who was there suggested a lottery to be picked my me. And I picked Sri Narasimha Rao. But Sri Subbarao used to take me to his house where I was studying for some time with his daughter as my student and he and his wife, who incidentally was my teacher, earlier guiding me. She was giving mouthful of eatables daily and treating me like a son. ( Did you observe how teachers used to be friends and philosophers, besides guides those days. Even now, teachers are like that. Attitudinal change came in parents, My children's teachers  too were in the same mould.)

As it was going on like this, an unforgettable, unerasable from memory, an incident that still brings tears of joy and agony happened in this class.

Every week, our class teacher used to conduct a test in English Dictation. That week, first time in my school career, I committed two mistakes. Those days training was  strict and punishments were stricter. For each mistake, we should take one hit with a sharp cane on the palm. I do not know whether my teacher did not want to punish me or he did not want to set a bad precedent by leaving me or he did not want the whole class go unpunished. He made a suggestion. "  Chandra never commits mistakes. He is too weak to take two cane blows. So, if any of you can take his blows I will excuse him." About ten students stood up. Out of this one by nick name " Three finger Sambaiah"(  he unfortunately had only three fingers on each leg) suggested that he wrote all the 20 wrong. Hence, taking 22 blows instead of 20 was not that painful. And if any other student made 20 mistakes, they could share one each. There was no other. So he took my two blows. As I was too tender in age, I did not know implication of this supreme sacrifice and the cruelty of the system in punishing others for our faults. ( In future I faced similar situation of either involving ten officers in the charge of dishonesty and throwing ten families on the street by involving CBI in the investigation or submit myself before the authorities admitting my own small mistake and of my complicity in the smallest misdemenour in banking parlance, among others ( I was Branch in charge and in criminal terminology A1) , I opted for the latter.  I wrote to the management admitting the charges and requesting them to relieve me by dismissal at the earliest so that I would not have to face the ignominy of flouting service rules by working elsewhere during suspension. So, the disciplinary proceedings that drag for a decade or two in other cases was over in three years and I was dismissed from service at age 40, penny less, with a black mark haunting me.) This subject at appropriate juncture. Then, I remembered Sambaiah. I thought how painful it would be to take punishment on behalf of others.  While writing the letter I thought that I suffered so much under a biased management, what will happen if I suffer this blow, like my friend.)


I am props in to get my book prefaced by my senior officers, wherever they are to sustain tate my claim that the crime and punishment were way apart. A few of my own colleagues too will write few lines on my career and character.

In fact, after I was well settled in life I met this friend. He became  an above average farmer. He told me philosophically , " Why do we need education, Chandra?. I stopped studying after seventh class and joined the mill where my father was toiling, as a coolie. Seeing my working capacity and my plight of the handicap, the mill owner gave some land on lease and initial investment and it yielded good result. Slowly, I purchased some land and continued farming mill land too on lease. And mill owners gave me a minor share too. " He took me to the mill. The one who sacrifices for others is always compensated otherwise by God. He and I are examples.

Without committing even 10% of the mistake, my courage and my self confidence as high as Himalayaas may be one guided by the life philosophy of Sambaiah.  And part of it may be my sensitive mindset that does not allow me to eat a morsel of food without thinking whether our workers, watchmen etc., ate or not and sharing it with them. That is why whenever our children give me money they know I would part a part of it as charity but they give with a caution to be more careful while donating. Might be, Sambaiah'so love is still blessing me!

Be happy friend! I never forget you. Your sacrifice was the most supreme, I ever came across!

                                     #####################


Please read part three. In part four we find the real snakes and ladders that defined and deflated and inflated my life.
.